søndag 31. mars 2019

Valper etter Miwa og Jack Frost, våren 2019 (Fei-kullet)

Miwa fikk sitt første kull 31.03.2019 - det kom to gutter, som begge er flyttet til sine respektive hjem.